Suitable school premises for Ysgol Gymraeg Treganna and Tan yr Eos

1 Signature | Sign Now

Created August 4, 2010 by Ymgyrch

Education

We the undersigned call for the pupils of Ysgol Gymraeg Treganna and Tan yr Eos to be provided with appropriately sized and resourced permanent premises in their locality, forthwith. We believe that the recent decision by the Welsh Assembly Government to reject Cardiff County Council's Canton schools re-organisation has compounded the inequitable and unacceptable situation faced by the pupils and staff at both schools.

Rydym ni sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar ddisgyblion Ysgol Gymraeg Treganna a Than yr Eos i dderbyn mangre priodol o ran maint ac adnodd yn eu cymuned, a hynny ar unwaith. Credwn fod penderfyniad diweddar Llywodraeth Cynulliad Cymru i wrthod cynllun Cyngor Sir Caerdydd i ad-drefnu ysgolion Treganna, wedi gwaethygu

There are currently 1 signatures for this petition:

  1. Iwan Lloyd Jones Y BALA UNITED KINGDOM

    Pam yn y byd mae Carwyn Jones a'r Blaid Lafur yn gwrthwynebu hyn ? Ydi Rhodri Morgan a'i fys yn y potes rhywle, sgwni ?
    Dylid hybu iaith Gymraeg mewn addysg yng Nghymru.

Your Name*:
Your E-Mail:
Message*:

Add your Signature...

Sign with Facebook
Or enter your details below…